Torre de Sant Elm - Andratx (Mallorca) | VISIT ANDRATX

Sant Elm

Torre de Sant Elm

L’edifici que avui admiram va ser construït per ordre del rei de Mallorca Jaume II l’any 1279 i es destinà una zona a hospital per donar acollida a mariners i pescadors obligats a estar en quarantena. També es va construir un oratori que havia de complir la funció piadosa d’emparar les ànimes, i una presó per als detinguts.

Posteriorment, es va edificar la torre per defensar i vigilar la costa i protegir els acollits. A finals del segle XVI, va deixar de complir la funció d’hospital i es va mantenir l’oratori sota l’autoritat eclesiàstica i la torre sota l’autoritat d’un batle. Segons resa un inventari d’armes, a la torre hi havia una peça d’artilleria de 17 o 18 quintars, 5 lliures de pólvora i diverses bales de canó. A principis del XIX, va desaparèixer la figura del batle i l’exèrcit es va fer càrrec de la custòdia i defensa de la zona, passant a ocupar la torre.

El 16 de desembre de 1868, l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria va adquirir la finca, la qual apareix en alguna il·lustració de la seva magna obra Die Balearen. Després de diverses transmissions el castell finalment va passar a mans de la Fundació Illes Balears que l’ha rehabilitat i el manté en estat òptim de conservació.

Com Arribar