Torre de Sant Elm - Andratx (Mallorca) | VISIT ANDRATX

Sant Elm

Torre de Sant Elm

L’edifici que avui admiram va ser construït per ordre del rei de Mallorca Jaume II l’any 1279, destinant una zona a hospital per a donar acolliment a mariners i pescadors obligats a estar en quarantena.​ També es va construir un oratori, que havia de complir la funció piadosa d’emparar a les ànimes, i una presó per als detinguts.

Posteriorment, es va edificar la torre per a defensar i vigilar la costa i protegir els acollits. A la fi del segle XVI va deixar de complir la funció d’hospital i es va mantenir l’oratori sota l’autoritat eclesiàstica i la torre sota l’autoritat d’un «batle». ​Segons resa un inventari d’armes, a la torre hi havia una peça d’artilleria de 17 o 18 quinta’ls, 5 lliures de pólvora i diverses bales de canó.

​El 16 de desembre de 1868 l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria va adquirir la finca, la qual apareix en alguna il·lustració de la seva magna obra Die Balearen. A principis del XIX va desaparèixer la figura del «batle» i l’exèrcit es va fer càrrec de la custòdia i defensa de la zona, passant a ocupar la torre. Després de diverses transmissions, el castell finalment va passar a les mans de la Fundació Illes Balears que l’ha rehabilitat i el manté en l’actualitat en estat òptim de conservació.