Avís Legal

Informació legal. Responsabilitat

Els dominis Andratx.cat són els dominis del portal a Internet de titularitat de l’Ajuntament d’Andratx.
L’ús del lloc web implica l’acceptació expressa i plena de les condicions exposades aquí.
Amb l’excepció de les publicacions de caràcter oficial, el contingut d’aquest lloc web és merament informatiu i no té efectes jurídics vinculants per a l’Administració, sense perjudici, però, de la funció de porta d’accés de les comunicacions, els serveis i els tràmits de les seus electròniques de l’Ajuntament d’Andratx.
L’Ajuntament d’Andratx no es fa responsable dels danys i perjudicis que pugui ocasionar l’ús il·legítim o inadequat de les informacions contingudes al lloc web, ni tampoc de les connexions o continguts i les informacions dels enllaços de tercers externs.
Tota la informació d‟aquest portal, així com el disseny, els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material que l’integri, és propietat intel·lectual de l‟Administració de l‟Ajuntament d‟Andratx.