Torre de Cap Andritxol - Andratx (Mallorca) | VISIT ANDRATX

Camp de Mar

Torre de Cap Andritxol

Aquesta torre de vigilància es troba en el Cap Andritxol, entre Camp de Mar i Cala Fornells. Construïda en 1580, ofereix una perspectiva única de la costa andritxola.El sistema creat consistia en la construcció de torres-guaita en diferents zones que es comunicaven entre si mitjançant senyals, de fum, per exemple.

La torre se situa sobre una talaia rocosa a uns 180 m sobre el nivell de la mar. Tot l’entorn que conforma la talaia rocosa on se situa la torre, es conserva en estat natural, amb predomini de pinedes i vegetació arbustiva com a llentiscle i margalló.Aquesta és una torre amb forma de cilindre, amb una cambra principal de maçoneria, voltada i travada amb morter, des d’ella surt una escaleta que puja a una terrassa. Aquesta torre ha estat restaurada recentment per a la seva conservació.

Les barraques dels torrers van ser construïdes durant el s. XVII, estan fetes de maçoneria en brut i, segons la documentació, la més pròxima a la torre és més antiga, la segona és una ampliació realitzada en el s. XIX; la primera utilitzada com a habitació i l’altra com a estable.

Quant a la torre, formava part del sistema de defensa de la costa mallorquina, que, a causa de la seva situació geogràfica, ha estat punt d’atac pirata durant molt de temps abans.