Biblioteca Municipal Jaume Bover Pujol - Andratx (Mallorca) | VISIT ANDRATX

Andratx

Biblioteca Municipal Jaume Bover Pujol

L’edifici que, antigament, era la seu de la Cúria (nom amb el qual es coneixia popularment l’Ajuntament d’Andratx) és actualment la Biblioteca Municipal, inaugurada en 2003. Aquest històric edifici va sofrir un incendi provocat durant la revolució de 1868,fet que va provocar la destrucció de tot el fons documental de l’arxiu. L’immoble no va ser reformat fins a l’any 1886 amb la venda de la torre de Sant Elm a l’Arxiduc Luís Salvador.

L’any 1889, l’arquitecte Joan Guas Vicens va projectar la seva remodelació, que es duc a terme entre 1890 i 1892, sota la direcció del mestre d’obres Juan Calafell Juan.

Biblioteca Municipal Jaume Bover Pujol - Andratx (Mallorca) | VISIT ANDRATX

Informació General

Dedicat a Jaume Bover, pedagog, bibliotecari i escriptor espanyol. Nascut en s’Arracó, va dirigir durant 30 anys la Biblioteca Espanyola de Tànger, que va donar lloc a l’Institut Cervantes Juan Goytisolo. Aquest erudit andritxol compta amb milers de publicacions, entre les quals destaquen la història de la falconeria de Mallorca, la florística funerària, els jueus mallorquins de la diàspora, els incunables de l’Illa o la cuina mallorquina.

Com Arribar