s’Arracó

SANT AGUSTÍ (FESTES DE S’ARRACÓ)

Cada any a la fi d’agost, se celebra la festivitat de Sant Agustí, patró de s’Arracó, amb missa solemne a l’església del Sant Crist.